Zenicor lanserar världens första 5G-baserade handhållna EKG

Zenicor lanserar nu en 5G-version av Zenicor-EKG med inbyggt SIM-kort som är utvecklad för att kunna användas i hela världen. Det är världens första 5G-baserade handhållna EKG-system och möjliggör en global lansering av den digitala vårdkedjan för arytmiutredning och screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. En lösning som är enkel för patienten och kostnadsbesparande för vården.

Zenicors lösning med intermittent registrering av EKG har i flera studier visat sig diagnostisera upp till fyra gånger så många patienter som traditionella metoder. I de nyligen publicerade resultaten från den stora STROKESTOP-studien har screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG visat sig kunna undvika tusentals strokefall och spara miljardbelopp för sjukvården.

Med Zenicor-EKG registrerar patienten sitt EKG på enklast möjliga sätt. Ingen smartphone behövs, inga appar att ladda ner, ingen wifi eller Bluetooth att konfigurera. Allt är integrerat i den 5G-baserade handhållna EKG-apparaten, en bevisad enkel digital lösning både för patienten och för vården, säger Johan Eckerdal, CTO, Zenicor Medical Systems AB och projektledare för utvecklingen av den nya 5G-baserade versionen av Zenicor-EKG.

Zenicor-EKG finns i dag i över tio länder i Europa och med den nya 5G-baserade versionen är nu Zenicor-EKG anpassad för att kunna fungera i hela världen. Första steget i en global lansering är Australien, där Zenicor kommer att användas i världens största randomiserande studie för screening för förmaksflimmer, SAFER-studien.

– Att Zenicor-EKG nu är anpassad för användning i hela världen gör att vi har en perfekt position för fortsatt internationalisering och tillväxt inom vårdkedjan för arytmiutredning samt att vi kan vara på plats på de marknader runt om i världen där screeningprogram för förmaksflimmer införs, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdnin: http://zenicor.se/pressmaterial 

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2021.